یک تمرین قدرتمند برای تقویت تمرکز

یک تمرین قدرتمند برای تقویت تمرکز: یکی از ضرورتهای بسیار مهم در هنگام مطالعه و همینطور در جلسه آزمون ها داشتن تمرکز کافی است. از همین الان شروع کنید: یکی از بهترین تمرین هایی که می توان برای تقویت تمرکز انجام داد: 1- حروف الفبا را از آخر به اول (از حرف «ی» تا حرف «الف») به ترتیب در طول روز تکرار کنید و یا می توانید 2- از عدد 100 دو تا دو تا, یا سه تا سه تا, کم کنید تا به عدد 1 برسید (100، 97، 94، 91، 88، 85، ...1) این تمرین را روزانه بارها و بارها در زمان های خالی خود انجام دهید. تمداد، امتداد موفقیت ...

یک تمرین قدرتمند برای تقویت تمرکز: یکی از ضرورتهای بسیار مهم در هنگام مطالعه و همینطور در جلسه آزمون ها داشتن تمرکز کافی است. از همین الان شروع کنید: یکی از بهترین تمرین هایی که می توان برای تقویت تمرکز انجام داد: 1- حروف الفبا را از آخر به اول (از حرف «ی» تا حرف «الف») به ترتیب در طول روز تکرار کنید و یا می توانید 2- از عدد 100 دو تا دو تا, یا سه تا سه تا, کم کنید تا به عدد 1 برسید (100، 97، 94، 91، 88، 85، ...1) این تمرین را روزانه بارها و بارها در زمان های خالی خود انجام دهید. تمداد، امتداد موفقیت ...

یک تمرین قدرتمند برای تقویت تمرکز

سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ | 21:54 |  بازدید

 یک تمرین قدرتمند برای تقویت تمرکز:

یکی از ضرورتهای بسیار مهم در هنگام مطالعه و همینطور در جلسه آزمون ها داشتن تمرکز کافی است.
 از همین الان شروع کنید:
یکی از بهترین تمرین هایی که می توان برای تقویت تمرکز انجام داد:
1- حروف الفبا را از آخر به اول (از حرف «ی» تا حرف «الف») به ترتیب در طول روز تکرار کنید
و یا می توانید
2- از عدد 100 دو تا دو تا,  یا سه تا سه تا, کم کنید تا به عدد 1 برسید (100، 97، 94، 91، 88، 85، ...1)
این تمرین را روزانه بارها و بارها در زمان های خالی خود انجام دهید.

تمداد، امتداد موفقیت ...


دیدگاه خود را بیان کنید